Opposite Route            Veterans Discount            Retirement Discount           
v
 
v
 
مسافرغيرايراني هستم (نرخ معمولي)
5 ساعت قبل از پرواز حضور مسافرين الزاميست.