مسیر مخالف            بنیاد شهید و ایثارگری            صندوق بازنشستگی کشوری           
v
 
v
 
مسافرغيرايراني هستم (نرخ معمولي)
پروازهاي نجف از ترمينال سلام فرودگاه امام انجام ميشود.
5 ساعت قبل از پرواز حضور مسافرين الزاميست.به منظور رعايت مقررات و اطلاع رساني به موقع و دقيق ،ثبت اطلاعات دقيق گذرنامه و شماره تلفن ضروري الزامي ميباشد